Eğitim Detayı

GELİŞTİRME VE UYUM KURSU

KABUL KRİTERLERİ VE ÖNEMLİ BİLGİLER

- Kurslar; mevcut işgücü piyasasında halen görev yapan ve bu işi meslek edinmiş, mesleki tecrübe ve birikime sahip “seramik yer ve duvar karosu kaplama ustaları” ,“boya ve dekoratif sıva uygulayıcı ustaları”, “dıştan ısı izolasyon (Mantolama)uygulayıcı ustaları” nın, yeni teknolojik bilgilerle donatılarak geliştirilmesi ve mesleğinin belgelendirilmesine yönelik olarak tertiplenir. 

- Yeni bir usta yetiştirme ve meslek edindirmeye yönelik değildir.

- Katılım için en az ilkokul mezunu olma şartı aranır. 

- Kursa katılım yaşı; 19-45 yaş dilimidir.

- Kurs sonunda bir istihdam garantisi verilmez.

- Kurslarımıza katılımda bulunan ustalardan; hizmet-ağırlama,ders malzemesi ve ders ücreti adı altında hiçbir ücret talep edilmez.

- Kurslarımız ücretsizdir.

- İllerde düzenlediğimiz kurslara katılacak kursiyerler kendi imkânları ile kurslara iştirak eder.

- Müracaatı kabul edilerek kursa çağırılan kursiyer adayı, M.E.B.nin öğrenci disiplin kurallarına uymakla mükelleftir.

- Kurslar 50 saat/5 iş günü üzerinden düzenlenir. 

- Kursların düzenlendiği saatler; 08:00-18:00'dir. 

- Kursun verimliliği açısından tercih edilen kurs ili, tarihi ve saatler üzerinde değişiklik yapma hakkı kurumumuza aittir.

- Kursa devam eden kursiyerlerin başarısı kurs sonundaki sınavlar ile değerlendirilir. Geçer not, 100 üzerinden 70'tir. 

- Sınavlar sonucu başarısız olan kursiyere 2 sene süre ile 3 sınav hakkı daha tanınır. Kendini hazır hisseden başarısız durumdaki kursiyerlerin yazılı talebi ile açılmış/açılması planlanan en yakın tarihli kursa davet edilir. Bu durumdaki kursiyer sadece sınav günü kursa iştirak eder. Kursiyerin isteği ve Eğitim Sorumlusunun uygun görmesi durumunda kursun tamamına iştirak edebilir.

Muhakkak Alınması Gerekenler
Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ehliyet fotokopisi olmaz)
İkametgah ilmuhaberi (Muhtarlıktan alınacaktır)
6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir. Renkli fotokopi yada baskı olmaz)
En son öğrenim gördüğü okula ait mezuniyet belgesinin fotokopisi (Öğrenci kartı fotokopisi geçerli değildir)

EĞİTİME KATIL